PRIVACYBELEID &BOLENIUS! RECRUITMENT | EXECUTIVE SEARCH

Gegevensbescherming en Privacybeleid

&Bolenius! recruitment | executive search ziet het als haar verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. &Bolenius! recruitment | executive search respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van &Bolenius! recruitment | executive search. Je dient je ervan bewust te zijn dat &Bolenius! recruitment | executive search niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Doeleinde
Via deze website wil &Bolenius! recruitment |executive search vacatures delen en je de mogelijkheid bieden om je als kandidaat in te schrijven, om zodoende door &Bolenius! recruitment | executive search te kunnen worden benaderd en te kunnen reageren op vacatures.

Gegevensverzameling en –gebruik
Voor de registratie van kandidaten gebruikt &Bolenius! recruitment | executive search een beveiligd https protocol en is een SSL certificaat geïmplementeerd.

Als je je inschrijft en/of een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft &Bolenius! recruitment | executive search gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van onze site. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, geef je daarmee toestemming aan &Bolenius! recruitment | executive search om je persoonlijke gegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij je gegevens doorgeven, gehouden om je privacy te respecteren.

Wij stellen kandidaten overigens pas voor aan opdrachtgevers op het moment dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft!

Aanpassen/verwijderen gegevens
Op elk gewenst moment kun je jouw persoonlijke profiel inzien en gegevens of je cv wijzigen. Als je al jouw gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kun je contact met ons op nemen via admin@bolenius.net

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). Deze cookies zijn bedoeld om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Veranderingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Vragen en feedback
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar admin@bolenius.net onder vermelding van ‘Privacy’.